Podsumowanie aktywnoci
Krzysztof Senderak, 19 lutego 2011
Semestr zimowy w roku akademickim 2010/2011 dobieg koca. Wraz z nim nadesza pora na przeprowadzenie weryfikacji aktywnoci wród czonków naszego koa.

Na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia z dnia 12-01-2011, Zarzd w dniu 15-02-2011 podj uchwa o przeprowadzonej weryfikacji aktywnoci. Po dokonanej weryfikacji przedstawiamy aktualn list czonków Studenckiego Koa Naukowego Geologów.

Jednoczenie informujemy, e osoby, który nie przeszy weryfikacji aktywnoci pozytywnie maj prawo do wgldu w uchway Walnego Zgromadzenia i Zarzdu, a take odwoania od nich. Wniosek o wgld do dokumentw oraz odwoanie skada si do Komisji Rewizyjnej.

Krzysztof Senderak
Sekretarz SKNG
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net