Ataj - Nowosybirsk - Bajka
Marcin Wsowski, 18 listopada 2011
Na pitym ju spotkaniu czonków SKNG w tym semestrze mielimy okazj wysucha odczytu, a raczej jake barwnej opowieci Marcina Wsowskiego, studenta II roku studiów mgr, na temat jego wakacyjnej wyprawy na Syberi. Odczyt zatytuowany „Ataj - Nowosybirsk - Bajka” przycign sporo suchaczy mogcych pozazdroci prelegentowi podróy, któr on sam okreli mianem „podróy ycia”, co nikogo nie dziwio po tym, co usyszelimy.

Tytu odczytu nie jest przypadkowy, trzy nazwy geograficzne to esencja Syberii: Ataj - najwysze góry, Nowosybirsk - stolica tej krainy i wreszcie Bajka - „syberyjskie morze”. Krok po kroku zrelacjonowany wyjazd zrobi  na nas niesamowite wraenie. Marcin wraz z czwórk przyjació przeby przeszo 18000 km, z czego 160 km liczya sobie ich piesza wdrówka po górach Ataj. Kady etap podróy by na dugo przed wyjazdem z Polski zaplanowany, uczestnicy dopili wszystko na ostatni guzik. Mimo to, nie brakowao zabawnych a niekiedy i zaskakujcych anegdot o przesuniciach  spowodowanych prawem panujcym w Rosji, czy te samym stosunkiem urzdników do polskich turystów. Moglimy dowiedzie si co nieco o mentalnoci samych mieszkaców Rosji, o ich gocinnoci i otwarciu. Nie zabrako równie kilku ciekawostek na temat zwiedzanych miejscowoci. Caa prezentacja opatrzona bya malowniczymi fotografiami i barwnym dowcipem prelegenta.

Odczyt ten przybliy czonkom SKNG specyfik nie tylko samej Syberii ale równie Rosji i jej mieszkaców samych w sobie. Nie pozostaje  nic innego jak yczy  zarówno Marcinowi, jak i nam kolejnych równie, a moe nawet bardziej ekscytujcych przey. Niewtpliwie suchacze nabrali na nie ogromnego apetytu.

Tekst: Malwina Kubik

Zdjcia: Materiay uczestników wyprawy na Syberi
update: 2012-01-09 22:17:48
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net