Mongolia 2011
Piotr Kenis, 23 listopada 2011
Listopad w SKN Geologów to miesic bogaty w odczyty podróników. Tydzie temu tematem bya Syberia, kolejny odczyt zatytuowany „Mongolia 2011” wygosi Piotr Kenis, który spdzi miesic w Mongolii pracujc przy kartowaniu tamtejszych y karbonatytowych.  Bogaty w dowiadczenia z zakresu nie tylko tego rodzaju pracy, ale równie funkcjonowania na pustyni przycign na spotkanie koa liczn grup suchaczy.

Piotr wprowadzi nas w tematyk przedstawieniem rysu historycznego pastwa, a take zobrazowaniem teraniejszej Mongolii- jej kultury, zwyczajów mieszkaców. Do ciekawszych naleay fotografie z Uan Bator, stolicy kraju, obrazujce ogromne kontrasty pomidzy centrum miasta i przylegymi do niego  ubogimi dzielnicami. Najciekawsze jednak byo przed nami. Z Uan Bator ekipa wyruszya na pustyni Gobi, gdzie miaa spdzi kolejne tygodnie. Miesic ycia ze skorpionami, wami  i myszami  w mongolskiej jurcie z pewnoci nie nalea do najwikszych wygód. Nie mniej jednak z pewnoci byo to ciekawe dowiadczenie wymagajce wstpnego przyzwyczajenia  si i przystosowania. A przystosowywa si byo do czego. Piotr wraz z przyjaciómi ze studiów oraz grup z Sosnowca nie móg liczy na luksusy w europejskim standardzie- cz ze suchaczy moga by zaskoczona. To, co tutaj nazwalibymy prowizorycznymi rozwizaniami, w warunkach pustynnych urasta jednak do rangi luksusu. Po dniu spdzonym w terenie w temperaturze sigajcej 40 stopni Celsjusza zbawienn okazywaa si kpiel, czy te wieczór przy herbacie. Dni wolne od pracy zaowocoway nie tylko w rozwiniciem umiejtnoci gry w szachy, ale równie w ciekawe okazy mineraów w prywatnej kolekcji Piotra. Dziki uprzejmoci miejscowych wspópracowników mia te okazj do kilku wycieczek. Poza informacjami dotyczcymi funkcjonowania w tamtejszych warunkach prelegent podzieli si dowiadczeniem w mudnej pracy, jak wykonywa.

Cieszymy si, e w swoich szeregach mamy studentów, którzy zdobywaj tak znaczce dowiadczenie i chtnie dziel si nim z pozostaymi. Miejmy nadziej, e bd oni grup coraz liczniejsz. Takimi odczytami jak ten Koo moe si szczyci.

Tekst: Malwina Kubik

zdjcia: prywatne archiwum Piotra Kenisa
update: 2012-01-09 22:17:48
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net