Ruda cynku i oowiu w Olkuszu
Agnieszka Kawka, Dominika Kozdrowska, 21 stycznia 2012
Badania terenowe organizowane w kopalni rud cynku i oowiu "Pomorzany" w Olkuszu nale do sztandarowych projektów koa. Studenci od wielu lat chtnie uczestnicz w eksploracji zoa rudy - nie tylko ze wzgldu na atrakcyjne mineray, ale równie skomplikowan budow geologiczn. W tym roku byo wszystko - przyznali zgodnie uczestnicy wyjazdu, który mia miejsce 13 stycznia. Wzili w nim udzia równie dowiadczeni mineralodzy - dr Adam Szuszkiewicz i dr Stanisaw Madej.

Kopalnia "Pomorzany" jest jedn z górnolskich kopal cynku i oowiu, której historia siga XII wieku. W tym czasie Kazimierz II Sprawiedliwy zaoy pierwsz osad górnicz w Starym Olkuszu.

W Polsce wystpuj dwa rodzaje zó cynku i oowiu: hydrotermalne i metasomatyczne. Kopalnia "Pomorzany" znajduje si w obrbie tych bardziej zasobnych - utworów metasomatycznych, które obejmuj zdolomityzowane wapienie rodkowego triasu. W skad nich wchodz osady rodkowego wapienia muszlowego reprezentowane przez wapienie, margle oraz dolomity. Skay powstay prawdopodobnie w rodowisku pytkiego i ciepego morza odizolowanego od oceanów.
 

Ryc. Schematyczny przekrój geologiczny przez zoe rud cynku i oowiu w obszarze lsko-krakowskim (Geologia regionalna i zoowa Polski, Julian Sokoowski).

1-piaski i piaskowce, 2-iy i upki ilaste, 3-wapienie, 4-dolomity margliste, pytkowe, 5-dolomity margliste, 6-dolomity pierwotne, 7-dolomity kruszconone, 8-intruzje kwane(porfiry), 9-intruzje zasadowe(diabazy), 10-ciaa rudne, 11-uskoki; S-sylur, D2-dewon rodkowy, C1W-karbon dolny(wizen), C2-karbon górny, T1pp-pstry piaskowiec dolny i rodkowy, T1r-pstry piaskowiec górny-ret, T2wg-warstwy gogoliskie, T2g-k-warstwy karchowickie, trerebratulowe, gorazdeckie, Tdk-dolomity kruszconone, T2d-warstwy diploporowe, T2t-warstwy tarnowickie, T3k-r-kajper-retyk, Q-czwartorzd.


Kopalnia zajmuje si wydobyciem i przerabianiem rud cynku i oowiu, produkuje cynk elektrolityczny, stopy cynku, kwas siarkowy oraz koncentraty cynku i oowiu. Wysok rang produktów potwierdzaj rónego rodzaju certyfikaty oraz tytu Pery Polskiej Gospodarki.

To wszystko w teorii, a w praktyce?


Uczestnicy wyjazdu zameldowali si "na bramie" po godzinie 8. Przebrani w gustowne kalosze i kombinezony ochronne przeszli szkolenie BHP. Specjalnie dostosowanymi Land Roverami zjechali ponad 100 m ppt. W zjedzie na "dó" towarzyszyli im: Wodzimierz Cielik - gówny geolog i Tomasz Wójcik - gówny hydrogeolog kopalni.

Nie mino 15 minut i studenci przystpili do odbijania pierwszych prób. Podczas wyjazdu wszyscy mieli okazj uzupenienia swoich kolekcji mineraów o atrakcyjne okazy. Galena, markasyt i sfaleryt - z powodzeniem znalezione przez czonków koa geologów.

Najciekawszym znaleziskiem okazay si bardzo dobrze wyksztacone krysztay galeny szkieletowej. Piknem pozyskanych prób zachwyceni byli nawet nasi dowiadczeni opiekunowie.

W wyjedzie uczestniczyli: Mateusz wiek, Patryk Dominik, Barbara Huszcza, Agnieszka Kawka, Aleksander Kowalski, Dominika Kozdrowska, Danuta Lipa, Artur Pdziwiatr, Renata Cichos, Krzysztof Senderak, Magorzata Solarek, Filip Szwed, Andrzej Korzekwa.

Opiekunowie: dr Adam Szuszkiewicz, dr Stanisaw Madej.
update: 2012-01-23 16:31:17
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net