Jak by bezpiecznym w grach zim?
Krzysztof Senderak, 27 stycznia 2012
Himalaje, Alpy, Karkonosze - w kadych górach powinnimy pamita o podstawowych zasadach bezpieczestwa. W przypadku wdrówki poza wyznaczonymi szlakami lub modnego narciarskiego freeride'u bezwzgldnie musimy zdawa sobie spraw z czyhajcych na nas zagroe - tego dotyczya prelekcja, która 10 stycznia zgromadzia w Instytucie Nauk Geologicznych UWr blisko 50 osób.

O byciu rozwanym w górach mówi Robert Kamierski - dowiadczony himalaista, na co dzie instruktor Polskiego Zwizku Alpinizmu. Wspólnie z nim w prelekcji uczestniczyo czterech ratowników GOPR z grupy karkonoskiej.

Wród wielu modych osób panuje powszechne przekonanie o umiejtnociach i wiedzy. Zdobyta niekiedy z wtpliwych róde nie jest najczciej podparta dowiadczeniem, którego brak moe okaza si zgubny. Nie trzeba wspina si w wysokich Alpach, aby sprowadzi na siebie niebezpieczestwo. Tylko w Sudetach Zachodnich ratownicy GOPR wyjedaj rocznie do blisko 500 interwencji - przyzna gówny prelegent.

Wysoko gór moe, ale nie musi stanowi o trudnoci wdrówki w zimie. Krótki dzie, brak odpowiedniego sprztu, zy ubiór - notoryczne bdy popeniane przez turystów mog kosztowa ich w najlepszym przypadku utrat zdrowia.

Prelekcja jest czci projektu "Bd rozwany w górach" realizowanego przez Fundacj Czarodziejska Góra (www.czarodziejskagora.org), którego patronem medialnym jest Gazeta Wrocawska. Na Uniwersytecie Wrocawskim zaplanowano trzy podobne prelekcje. Pierwsz z nich przygotowao Studenckie Koo Naukowe Geologów.

Na zdjciu Dom lski pod niek, fot. Krzysztof Senderak (24-02-2010).
update: 2012-01-28 01:10:10
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net