Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego

Strona główna | Sekcja Paleontologii i Stratygrafii
Sekcja Paleontologii i Stratygrafii stawia na interdyscyplinarność. Szeroki wachlarz działań odzwierciedla zainteresowania studentów, dla których geologia nie ma granic.

W roku akademickim 2011/2012 studenci podjęli się realizacji projektu związanego z elewacjami piaskowców w złożu miedzi Lubin-Sieroszowice-Polkowice. Efektem prac było stworzenie posteru prezentowanego na I Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych we Wrocławiu oraz 10th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups na Słowacji.

Oprócz tego Sekcja Paleontologii i Stratygrafii bierze aktywny udział w pracach Muzeum Geologicznego, pomagając w działalności oraz tworząc nowe ekspozycje. Warto wspomnieć, że Sekcja interesuje się występowaniem złota w Sudetach. Studenci regularnie organizują wspólne wycieczki, które często kończą się po zmroku w korycie malowniczego potoku.

Opiekun: dr Paweł Raczyński
Koordynator: Bartłomiej Klucha
Członkowie: Błażej Cieślik, Hubert Mazurek
update: 2017-11-14 23:17:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net