Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego

Strona główna | Sekcja Petrologii

         Sekcja Petrologii Studenckiego Koła Naukowego Geologów swoje korzenie ma w Sekcji Mineralogii Studenckiego Koła Naukowego Geologów, z której w 1992 wydzieliło się małe, odrębne SKN Petrologów. Funkcjonowało ono do roku 2016, kiedy to  studenci wchodzący w jego skład połączyli swe siły z doświadczoną Sekcją Dynamiki Litosfery SKNG wracając do swojej pierwotnej organizacji. Wynikiem tych działań było powstanie nowej, silnej Sekcji Petrologii SKN Geologów. Funkcję koordynatora Sekcji pełni student III roku studiów licencjackich, Daniel Buczko, a opiekę nad sekcją objęła dr Magdalena Matusiak-Małek z Zakładu Petrologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

         Sekcję Petrologii SKNG tworzą studenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani zagadnieniami z pogranicza tektoniki, mineralogii, petrologii oraz geochemii. Podstawową formą działania Sekcji jest realizacja projektów naukowych, które wprowadzają studentów w najciekawsze i najszybciej rozwijające się obszary nauk geologicznych oraz pozwalają poznać stosowaną aparaturę. Projekty obejmują studiowanie literatury, wyjazdy terenowe i prace w laboratoriach, a ich efektem mają być strony internetowe oraz publikacje naukowe prezentujące wyniki pracy.

         Już w lutym 2017 Sekcja Petrologii wraz ze swoim pierwszym projektem badawczym „Charakterystyka skał wysoko potasowych regionu Niemcza-Mieczniki” zdobyła drugą nagrodę w zimowej edycji konkursu Rady Kół Naukowych na najlepszy projekt badawczy. Obejmuje on dwa zasadnicze cele – rozwój znajomości nowoczesnych metod badawczych (między innymi w zakresie badań z użyciem mikrosondy elektronowej na Uniwersytecie Wiedeńskim, ablacji laserowej w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, datowań metodą U-Pb (SHRiMP) w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB w Warszawie) oraz zinterpretowanie charakteru magmatyzmu tytułowych skał w stosunku do całej strefy Niemczy. W badaniach prowadzonych w ramach projektu wspiera nas dr hab. Anna Pietranik. Projekt realizowany jest od lutego 2017 roku, a jego zakończenie planowane jest na lipiec/sierpień 2017.

         Poza wiodącym projektem Sekcja Petrologii finalizuje również projekt SDL „Bazalty Dolnego Śląska”, planuje – już wedle tradycji - czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz dalsze prowadzenie otwartych sesji referatowych i wyjazdów naukowych.

       Jednak wspominając o dorobku naukowym Sekcji Dynamiki Litosfery i realizowanych przez nią projektach nie można zapomnieć, że w trakcie swojej działalności Sekcja realizowała liczne projekty (między innymi właśnie „Bazalty Dolnego Śląska” , „Petrologiczną i geochemiczną dolnośląską bazę danych”), badania terenowe, jej przedstawiciele brali czynny udział w wielu międzynarodowych konferencjach takich jak European Mineralogical Conference 2012 we Frankfurcie nad Menem, European Geosciences Union General Assembly 2013 oraz 2014 oraz Sesjach Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Na działalność SDL zwróciła uwagę również Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, dzięki czemu uzyskane zostało dofinansowanie na obóz naukowy w Niemczech (trasa obejmowała wizyty między innymi w placówkach badawczych we Freibergu, Frankfurcie nad Menem, a miejsce docelowe stanowił geopark Eifel). Sekcja Petrologii będzie kontynuować prężną działalność swoich poprzedników.

 

update: 2017-03-21 00:40:08
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net