Strona główna | Publikacje, artykuły
Działalność SKN Geologów umożliwia studentom publikowanie artykułów w czasopismach naukowych, regionalnych oraz informacyjnych.

2017
 1. Ploch I., Kozłowski A., Kowalski A., Wojewoda J., 2017. Terenowe warsztaty „Współczesne problemy kartografii geologicznej w Polsce – postępy w kartografii geologicznej Sudetów” Lewin Kłodzki, 21–23 kwietnia 2017. Przegląd Geologiczny nr 65 (6): s. 353-355

 2. Kowalski A., Maciejak K., Wojewoda J., Kozłowski A., Raczyński P., 2017. Antropogeniczne zmiany rzeźby na terenach górniczych starego zagłębia miedziowego (synklinorium północnosudeckie) w świetle analiz geomorfometrycznych NMT LiDAR i danych archiwalnych. Biuletyn państwowego instytutu geologicznego nr 469: s. 177-200

 3. Pitura M., Sobczyk A., 2017. Czwartorzęd Kotliny Krzeszowskiej a problematyka zasięgu lądolodu skandynawskiego w Sudetach Środkowych. Przyroda Sudetów t. 20 (2017): s. 315-330
2016

 1. Kądziołka K., 2016. Narzędzia kamienne ze stanowiska kultury łużyckiej przy ulicy Niemczańskiej we Wrocławiu – wyniki analizy makroskopowej. Publikacja pokonferencyjna „Eksploatacja, produkcja, dystrybucja. Surowce w pradziejach i czasach historycznych”.
 2. Kądziołka K., 2016. Wstępne wyniki analizy petrograficznej zabytków ceramicznych ze stanowiska przy ul. Niemczańskiej we Wrocławiu. Publikacja pokonferencyjna – I Wrocławskie Spotkania Archeologiczne „Na granicy… nauk i epok”.
 3. Sobczak P., Matusiak-Małek M., Upton B.G.J., Puziewicz J., Ntaflos T., 2016. Petrologia porwaków skał płaszcza oraz skorupy z karbońskiego bazanitu z Ruddon’s Point, Fife, Szkocja [W:] III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Stołowe 2016 – Książka abstraktów. ISBN 978-83-943252-2-0.

 4. Szadkowski M., Bartz W., 2016. Petrografia i proweniencja kamienia z detali architektonicznych kościołów przyklasztornych w Lubiążu [W:] III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Stołowe 2016 – Książka abstraktów. ISBN 978-83-943252-2-0.

 5. Kądziołka K., 2016. Petrograficzne badania zabytków ceramicznych z ulicy Niemczańskiej we Wrocławiu – podsumowanie projektu [W:] III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Stołowe 2016 – Książka abstraktów. ISBN 978-83-943252-2-0.

 6. Cieślawska K., 2016. Kamień w architekturze – pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim [W:] III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Stołowe 2016 – Książka abstraktów. ISBN 978-83-943252-2-0.
 7. Marciniak D., 2016. Korzenie łuku wulkanicznego fabryką skorupy kontynentalnej [W:] III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Stołowe 2016 – Książka abstraktów. ISBN 978-83-943252-2-0.

 8. Zboińska K., Bartz W., 2016. Charakterystyka petrograficzna piaskowców z późnogotyckiego portalu przy wieży Bazyliki p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu [W:] III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Stołowe 2016 – Książka abstraktów. ISBN 978-83-943252-2-0.
 9. Żerebecka A., Turniak K., 2016. Wyniki oznaczeń temperatury metamorfizmu amfibolitu z okolic Bielic (Sudety Środkowe) na podstawie termometru „Zr-in-rutile” [W:] III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Stołowe 2016 – Książka abstraktów. ISBN 978-83-943252-2-0.

 10. Kozłowski A., Sobczyk A., Kowalski A., Madej S., 2016. Impregnacje granitoidowe w łupkach serii strońskiej (przełęcz Polskie Wrota, Góry Orlickie, Sudety) [W:] Wyzwania polskiej geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny – Tom kongresowy. ISBN 978-83-942304-2-5.

 11. Kowalski A., August Cz., Jakus N., Ozimkowski W., Paca P., Raczko J., Sauermann J., Senderak K., Urbanek P., Zając M., Zboińska K., 2016. Młoda geologia w Polsce – historia i działalność studenckich kół naukowych geologów. Przegląd Geologiczny, T. 64, Nr 9. ISSN 0033-2151.

 12. Sobczak P., Matusiak-Małek M., Upton B.G.J., Puziewicz J., Ntaflos T., 2016. Petrology of ultramafic to felsic xenoliths from Ruddon’s Point, Fife, Scotland [W:] Mineralogia-Special Papers, Vol. 45, 2016. PL ISSN 1899-8518.
 13. Zboińska K., Szadkowski M., Bartz W., 2016. Petrography and possibile provenance of natural Stones fund in the Lubiąż Abbey (SW Poland) [W:] Mineralogia-Special Papers, Vol. 45, 2016. PL ISSN 1899-8518.
 14. Zbońska K., Szadkowski M., 2016. Młodzi geolodzy na Cyprze. Przegląd Uniwersytecki, R.22. nr 3 (213), s. 34-36. ISSN 1425-798X.

 15. Zboińska K., Szadkowski M., Bukała M., 2016. Troodos ophiolite mantle section exposed along Atalante Geo-Trail, Troodos Geopark, Cyprus. Geoscience Records, 3-1, 2016. ISSN 2299-6923. 

2015
 1.  Zboińska K., Szadkowski M., 2015. Wzgórza Niemczańsko - Strzelińskie. Geopark na styku prakontynentów. Poznaj Swój Kraj, nr 12/2014 (632), ISSN 0032-6151.
 2. Derkowski P., Zboińska K., Kądziołka K., 2015. Skandynawia 2014 - wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów. Przegląd Uniwersytecki, nr 1 (206), s. 39-41. ISSN 1425-798X.
 3. Bukała M., Puziewicz J., Matusiak-Małek M., Ntaflos T., 2015. Variation of chemical composition of sulfides from spinel peridotite xenoliths from Krzeniów and Wilcza Góra basanites, lower Silesia (SW Poland) [W:] Ćwiek M., Matusiak-Małek M. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 43, 2015. Wrocław PL ISSN 1899-8518.
 4. Dajek M., Matusiak-Małek M., Puziewicz J., Ntaflos T., Ćwiek M., 2015. Mafic and ultramafic cumulates from the eastern part of Central European Volcanic Province - xenoliths insight into lower crust [W:] Ćwiek M., Matusiak-Małek M. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 43, 2015. Wrocław PL ISSN 1899-8518.
 5. Dajek M., Matusiak-Małek M., Puziewicz J., Ntaflos T., 2015. Petrology and geochemistry of mafic and ultramafic cumulates occurring as xenoliths in volcanic rocks from Polish part of Central European Volcanic Province.
 6. Bukała M., Puziewicz J., Ntaflos T., Wojtulek P., 2015. Preliminary data on sulfides from mantle xenoliths from Wilcza Góra and Krzeniów basanites (SW Poland).
 7. Kozdrowska D., Matusiak-Małek M., Puziewicz J., Ntaflos T., Bjerg E., 2015. Preliminary results on mafic and ultramafic xenoliths from Cerro Chenque (S Patagonia, Argentina).
 8. Zboińska K., 2015. O projekcie Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr [W:] Zboińska K. (red.), Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr. ISBN: 978-83-943252-0-6
 9. Błaszczyk A., 2015. Architekt naszej rzeczywistości – Józef Zwierzycki [W:] Zboińska K. (red.), Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr. ISBN: 978-83-943252-0-6
 10. Żerebecka A., 2015. W powojennym Wrocławiu. O powstaniu Uniwersytetu i życiu wśród ognia i ruin [W:] Zboińska K. (red.), Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr. ISBN: 978-83-943252-0-6
 11. Kądziołka K., 2015. Czego nauczył nas J. Zwierzycki? Najważniejsze osiągnięcia naukowe profesora [W:] Zboińska K. (red.), Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr. ISBN: 978-83-943252-0-6
 12. Szadkowski M., 2015. Z Wrocławia do Indonezji, czyli słowo o historii Koła [W:] Zboińska K. (red.), Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr. ISBN: 978-83-943252-0-6
 13. Zboińska K., 2015. Najnowsza działalność SKN Geologów UWr, czyli wciąż się rozwijamy [W:] Zboińska K. (red.), Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr. ISBN: 978-83-943252-0-6
 14. Bukała M., 2015. Siarczki płaszczowe – klucz do zrozumienia wnętrza Ziemi? [W:] II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. ISBN 978-83-943252-1-3
 15. Schab K., 2015. Zastosowanie badań mineralogiczno-petrograficznych w datowaniu względnym obiektów zabytkowych na przykładzie zespołu klasztornego w Lubiążu [W:] II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. ISBN 978-83-943252-1-3
 16. Szadkowski M., 2015. Zastosowanie metod mineralogicznych do badania obiektów architektonicznych na przykładzie gotyckiego sakramentarium z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu [W:] II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. ISBN 978-83-943252-1-3
 17. Cieślawska K., 2015. Granat – niezwykły minerał [W:] II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. ISBN 978-83-943252-1-3
 18. Zboińska K., 2015. Charakterystyka mineralogiczna materiałów z  gotyckiego sakramentarium z kościoła św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu [W:] II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. ISBN 978-83-943252-1-3
 19. Zboińska K., Szadkowski M., Bartz W., 2015. Petrographic investigations of materials used in the gothic chuch tabernacle from the St. Elisabeth’s Church, Wrocław, Poland [W:] Taborik P. et al. (red.) 6th International Geosciences Student Conference Abstract Book, Prague 2015.
 20. Kądziołka K., Kierczak J., 2015. Primary results on geochemistry of copper slags from Kondratów and Leszczyna, SW Poland [W:] Taborik P. et al. (red.) 6th International Geosciences Student Conference Abstract Book, Prague 2015.
 21. Szadkowski M., Zboińska K. Jasińska K., 2015. Pionierski pomnik Zwierzyckiego [W:] Przegląd Uniwersytecki R.21. nr 4 (209), s. 2-3. ISSN 1425-798X.
 22. Modelska M., Buczyński S., Błachowicz M., Heidemann M., Grzęda O., Karkoszka Ł., 2015. The Mofetta Tylicz - an example of carbonated water springs in the area of Tylicz (Beskid Sądecki, the Carpathians). Geoscience Records 1-2, 2015, 27-33.
 23. Słodczyk E., Pietranik A., Breitkreuz C., Pędziwiatr A., Bokła M., Schab K., Grodzicka M., 2015. Formation of a laccolith by magma pulses: Evidence from modal and chemical composition of the 500 m long borehole section through the Permo-Carboniferous Landsberg laccolith (Halle Volcanic Complex). Geochemical Journal, 49; 523 - 537.

2014
 1. Bokła M., Górniak M., Słodczyk E., Schab K., Grodzicka M., Pietranik A., 2014. Petrologic features and quartz analyses of the Landsberg laccolith at different depths (Halle volcanic complex) [W:] Ilnicki S., Matyszczak W., Bagiński B. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 42, 2014. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 2. Bukała M., Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., 2014. Metamorphic processes recorded in chromitites from the Gogołów-Jordanów serpentinite massif [W:] Ilnicki S., Matyszczak W., Bagiński B. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 42, 2014. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 3. Kądziołka K., 2014. Petrographic and mineralogical features of an ancient pottery from Niemczańska street, Wrocław [W:] Ilnicki S., Matyszczak W., Bagiński B. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 42, 2014. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 4. Kozdrowska D., Matusiak-Małek M., Ntaflos T., Puziewicz J., Bjerg E., 2014. Chemical and petrological heterogeneity of litospheric mantle beneath N Patagonia (Argentina) evidenced by Cerro Chenque xenoliths [W:] Ilnicki S., Matyszczak W., Bagiński B. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 42, 2014. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 5. Matusiak-Małek M., Dajek M., Puziewicz J., Ntaflos T., 2014. Petrologic and geochemical features of mafic xenolithic cumulates from Polish part of Central European Volcanic Province - preliminary results [W:] Ilnicki S., Matyszczak W., Bagiński B. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 42, 2014. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 6. Schab K., Grodzicka M.Bokła M., Górniak M., Pietranik A., Słodczyk E., 2014. Variations in the modal composition of the Landsberg laccolith (Halle volcanic complex) - detailed analyses of the 0,5 km deep borehole material [W:] Ilnicki S., Matyszczak W., Bagiński B. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 42, 2014. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 7. Zboińska K., Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., Szadkowski M., 2014.Petrologic features of gabbroic veins from the Braszowice-Brzeźnica massif (SW Poland) - evidence for the processes within the Moho transition zone (preliminary data) [W:] Ilnicki S., Matyszczak W., Bagiński B. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 42, 2014. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 8. Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., Bukała M., 2014. Chromites from the Gogołów-Jordanów Serpentinite Massif (SW Poland) - evidence of the arc setting magmatism [W:] EGU General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-613 , 2014.
 9. Ćwiek M., Matusiak-Małek M., Puziewicz J., Ntaflos T., 2014. Alkaline and carbonatite metasomatism of lithospheric mantle beneath SW Poland - Pilchowice case [W:] EGU General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-697, 2014.
 10. Kozdrowska D., Matusiak-Małek M., Ntaflos T., Puziewicz J., Bjerg E., 2014. Preliminary results on mafic and ultramafic xenoliths from Cerro Chenque (S Patagonia, Argentina) [W:] EGU General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-687, 2014.
 11. Lipa D., Puziewicz J., Ntaflos T., Matusiak-Małek M., Kukuła A., 2014. Various origins of clinopyroxene megacrysts from basanites from the eastern part of Central European Volcanic Province [W:] EGU General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-320, 2014.
 12. Ptak M., 2014. Kwaśny drenaż wyrobisk górniczych - Purpurowe Jeziorko w Rudawach Janowickich. Poznaj Swój Kraj, nr 10/2014 (630), ISSN 0032-6151.
2013
 1. Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., Bukała M., 2013. Preliminary data on chromitite from Czernica Hill, Ślęża Ophiolite (SW Poland) [W:] Matusiak-Małek M., Wojtulek P. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 41, 2013. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 2. Ćwiek M., Puziewicz J., Ntaflos T., Matusiak-Małek M., 2013. Peridotitic xenoliths from Pilchowice basanite (SW Poland) [W:] Matusiak-Małek M., Wojtulek P. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 41, 2013. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 3. Matusiak-Małek M., Ntaflos T., Puziewicz J., Bjerg E., Kozdrowska D., 2013. First report on mantle xenoliths from Cerro Chenque, Patagonia, Argentina [W:] Matusiak-Małek M., Wojtulek P. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 41, 2013. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 4. Lipa D., Puziewicz J., Ntaflos T., Matusiak-Małek M., 2013. Megacrysts of diopside from the Cenozoic Ostrzyca Proboszczowicka basanite (SW Poland) [W:] Matusiak-Małek M., Wojtulek P. (red.), Mineralogia-Special Papers Vol. 41, 2013. Kraków. PL ISSN 1899-8518.
 5. Ćwiek M., Puziewicz J., Ntaflos T., Kukuła A., 2013. Peridotite mantle xenoliths from the Pilchowice basanite (SW Poland): mineral chemistry [W:] EGU General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-391, 2013.
 6. Lipa D., Puziewicz J., Ntaflos T., 2013. Diopside megacrysts from the eastern part of Cenozoic Central European Volcanic Province: the Ostrzyca Proboszczowicka (SW Poland) case [W:] EGU General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-393 , 2013.
 7. Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., 2013. The origin of non-serpentinic phases of the Gogołów-Jordanów serpentinite massif (SW Poland) [W:] EGU General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-395 , 2013.
 8. Ćwiek M., Puziewicz J., Ntaflos T., Kukuła A., 2013. Preliminary data on mantle xenoliths from the Pilchowice basanite (SW Poland) [W:] Buechner J., Rapprich V., Tietz O. (red.), Basalt 2013 Cenozoic Magmatism in Central Europe Abstracts & Excursion Guides. Prague 2013. ISBN 978-80-7075-806-9.
 9. Goleń M., Puziewicz J., Ntaflos T., Wojtulek P., 2013. The deep origin of cores of clinopyroxene phenocrysts from the Księginki (SW Poland) nephelinite [W:] Buechner J., Rapprich V., Tietz O. (red.), Basalt 2013 Cenozoic Magmatism in Central Europe Abstracts & Excursion Guides. Prague 2013. ISBN 978-80-7075-806-9.
 10. Lipa D., Puziewicz J., Ntaflos T., Kukuła A., 2013. Diopside megacrysts from the Cenozoic Ostrzyca Proboszczowicka basanite (SW Poland) [W:] Buechner J., Rapprich V., Tietz O. (red.), Basalt 2013 Cenozoic Magmatism in Central Europe Abstracts & Excursion Guides. Prague 2013. ISBN 978-80-7075-806-9.
 11. Bokła M., 2013. Tatrzańskie wędrówki z geologią w tle - majówka SKNG. Przegląd Uniwersytecki, nr 2 (199), s. 31-32. ISSN ISSN 1425-798X.
 12. Buczyński S., Staśko S., Huszcza B. (red.), 2013. IV Międzynarodowe Warsztaty Dla Młodych Hydrogeologów "Geotermia". Wrocław. ISBN 978-83-60425-50-3.
 13. Senderak K., 2013. Przegląd cech morfogenetycznych stoków usypiskowych w strefie peryglacjalnej na przykładzie Gullichsenfjellet (SW Spitsbergen) [W:] Uchański O. (red.), Zapis konferencyjny II Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2013. Wrocław. ISBN 978-83-937278-0-3.
 14. Senderak K., 2013. Rozpuszczanie skał w Arktyce spowodowane wodami opadowymi i roztopowymi na przykładzie stożków usypiskowych w dolinie Brattegg (SW Spitsbergen) [W:] Buczyński S., Staśko S., Huszcza B. (red.), IV Międzynarodowe Warsztaty Dla Młodych Hydrogeologów "Geotermia". Wrocław. ISBN 978-83-60425-50-3.
 15. Senderak K., 2013. Stożki usypiskowo-napływowe w dolinie Brattegg (SW Spitsbergen) [W:] Wnuk M. (red.) Geologiczna Sesja Terenowo-Referatowa Studenckich Kół Naukowych. Chęciny.
 16. Senderak K., Szajda M., 2013. Potencjał geoturystyczny oraz atrakcje historyczne w Górach Ołowianych (Bleibergkamm) [W:] Szczęśniak E. (red.), Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników.
 17. Huszcza B., Senderak K., 2013. Indonezja 2013 - śladami Profesora Józefa Zwierzyckiego. Przegląd Uniwersytecki, nr 3 (200), s. 31-33. ISSN ISSN 1425-798X.
2012
 1. Długosz M., 2012. Gospodarka wodno - ściekowa i szczelino wanie hydrauliczne – problemy środowiskowe [W:] Szałata Ł., Zwoździak J. (red.), Gaz łupkowy. Przekleństwo czy zbawienie dla Polski. Materiały konferencyjne Wrocławskiego Forum Młodych Naukowców, s. 7-14.
 2. Dominik P., 2012. Gruzja i Armenia 2012 - obóz naukowy geologów. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 12 (197). ISSN 1425-798X.
 3. Huszcza B., Rudolf M., 2012. II Polski Kongres Geologiczny w Warszawie. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 10 (195). ISSN 1425-798X.
 4. Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., Ćwiek M., 2012 Mantle and melt-percolation phases in peridotitic members of the Variscan Ślęża ophiolite (SW Poland) [W:] European Mineralogical Conference 2012, European Mineralogical Conference Vol. 1, EMC2012-154, 2012.
 5. Goleń M., Puziewicz J., Ntaflos T., Lipa D., 2012 The mantle origin of clinopyroxene phenocryst cores in the Księginki (SW Poland) nephelinite [W:] European Mineralogical Conference 2012, European Mineralogical Conference Vol. 1, EMC2012-157, 2012.
 6. Jaśkiewicz M., Senderak K., 2012. Realne zagrożenie metanowe w Sośnicy. Geolodzy w kopalni w Gliwicach. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 3 (188). ISSN 1425-798X.
 7. Kierczak J., Pędziwiatr A., Waroszewski J., 2012. Distribution and bioavailability of Ni and C r in serpentine soils from Lower Silesia – preliminary results. Mineralogia Special Papers 39. ISSN 1899-8518.
 8. Lipa D., 2012. Majówka geologów. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 5 (190). ISSN 1425-798X.
 9. Pędziwiatr A., 2012. Masyw Szklar – wyjątkowy ekosystem. Sudety, nr 4 , s. 40-43. ISSN 1641-8603.
 10. Pędziwiatr A., 2012. Skały ultrazasadowe jako źródło specyficznych ekosystemów. Karkonosze, nr 1, s. 38-40. ISSN 1232-3535.
 11. Rudolf M., Lipa D., 2012. Sesja poświęcona geologii poszukiwawczej. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 4 (189). ISSN 1425-798X.
 12. Senderak K., Szajda M., Soliński J., 2012. Tablice pamiątkowe Jeleniej Góry [W:] Łaborewicz I. (red.), Miscelanea Jeleniogórskie I: Pomniki i tablice pamiątkowe Jeleniej Góry. Ad-Rem, s. 69-165 (170). ISBN 978-83-914519-1-5.
 13. Śliwiński W., Senderak K., Rudolf M., Paszkiewicz M., Nawrocki Sz., Raczyński P., 2012. Sandstones elevations in Lubin-Polkowice-Sieroszowice ore deposits – result of tectonic or deposition? Mineralia Slovaca, nr 44/1/2012, s. 118. Košice (Slovak Republic). ISSN 0369-2086.
 14. Wysocka A., Senderak K., 2012. III Zimowa Sesja Referatowa studentów geologii i geografii. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 3 (188). ISSN 1425-798X.
2011
 1. Dominik P., Rudolf M., Stępień Ż., 2011. Śladami prof. Stanisława Zubera. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 11, s. 36-38. ISSN 1425-798X.
 2. Goleń M., 2011. Albania śladami prof. Stanisława Zubera. Perspektywy, nr 6-8, s. 93.
 3. Goleń M., Puziewicz J., 2011. Clinopyroxene phenocrysts variation in the Księginki nephelinite. Mineralogia – Special papers, vol. II.
 4. Kowalczyk T., 2011. 65 lat Koła Naukowego Geologów. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 4, s. 19-20. ISSN 1425-798X.
 5. Kowalczyk T., Wojtulek P., 2011. 65 lat Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 6, s. 457.
 6. Pędziwiatr A., 2011. Cenne minerały w Sowiej Dolinie. Karkonosze, nr 6, s. 16-17. ISSN 1232-3535.
 7. Senderak K., Rudolf M., 2011. Na najwyższej strunie. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), nr 11, s. 26-27, ISSN 1425-798X.
 8. Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., 2011. Primary phases in peridotites of the Ślęża Ophiolite (SW Poland). Mineralogical Magazine, no. 3/2011.
 9. Wojtulek P., Puziewicz J., Ntaflos T., 2011. Primary phases in peridotites of the Ślęża Ophiolite (SW Poland). Mineralogia – Special papers, vol. II.
1978
 1. Buratyński T., Kryza R., 1978. Wycieczki mineralogiczne po Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
update: 2017-07-02 21:24:47
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net