Strona główna | Sekcje Naukowe
Sekcje naukowe w SKN Geologów mają ciekawą i bogatą historię. Od zawsze pracują w nich studenci wyraźnie zainteresowani konkretną gałęzią geologii. Każda z sekcji zarządzana jest przez koordynatora i opiekuna naukowego, którzy nadają odpowiedni kierunek działalności.

W roku akademickim 2017/2018 w SKN Geologów działa 6 sekcji naukowych:Sekcja Hydrogeologii
opiekun: prof. dr hab. Stanisław Staśko, dr Sebastian Buczyński
koordynator: Arkadiusz Błaszczyk (II rok mgr , arek.blaszczyk@o2.pl)

Sekcja Geologii Inżynierskiej
opiekun: dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
koordynator: Maciej Czerchawski (II rok inż. , maciej.czerchawski@gmail.com)

Sekcja Geologii Złóż
opiekun: prof. dr hab. Andrzej Solecki, dr Piotr Wojtulek
koordynator: Kamil Bulcewicz (II rok lic. , kamil.bulcewicz@gmail.com)

Sekcja Mineralogii
opiekun: dr Adam Szuszkiewicz
koordynator: Karol Ochwat (II rok inż. , ochwatow@gmail.com)

Sekcja Paleontologii i Stratygrafii
opiekun: dr Paweł Raczyński
koordynator: Bartłomiej Klucha (II rok lic. , kluchabartlomiej@gmail.com)

Sekcja Petrologii
opiekun: dr Magdalena Matusiak-Małek
koordynator: Daniel Buczko (I rok mgr , daniel.s.buczko@gmail.com)


Ważne informacje:
1. Sekcje naukowe są wyodrębnionymi grupami studentów funkcjonującymi w ramach działalności SKN Geologów.
2. Za działanie sekcji naukowych z ramienia zarządu odpowiada wiceprzewodniczący ds. organizacji.
3. W pracach sekcji uczestniczą tylko członkowie koła lub za zgodą zarządu uczniowie liceów i niezrzeszeni studenci.
update: 2018-01-08 22:07:36
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net